Vi har lagt ner verksamheten och avyttrat lastbilen.

Tack till tidigare kunder.