Miljö- och säkerhetpolicy

TRIKAB skall medverka i arbetet för en hållbar utveckling genom att:
  • Kontinuerligt uppmuntra personal att agera miljövedvetet.
  • Följa de lagar och förordningar som finns inom miljöområdet.
  • Hålla sig med en modern fordonspark med minst euro 5 klassning i motorer.
  • Källsortera avfall i enlighet med kommunens källsorteringsprogram.
  • Minimera miljöpåverkan från våra fordon genom att köra energisnålt och använda så lite tomgångskörning som möjligt.
  • Ta hänsyn till miljön vid inköp av produkter.
  • Ständigt uppfölja och utveckla förbättringar i det dagliga arbetet som gynnar miljön.
  • Vi strävar hela tiden efter att förbättra vårt säkerhetstänk och har därför installerat alkolås.
  • Våra fordon ska alltid vara i trafiksäkert skick och därför underhålls och besiktigas de regelbundet. Våra lastbilar och dess chaufförer tar sitt ansvar för att på vägarna förebygga olyckor och öka säkerheten för våra medtrafikanter.
  • Ständig utveckling av såväl medarbetare som teknisk utrustning, anser vi vara en självklarhet för att på bästa sätt kunna bibehålla företagets kompetens och service.

Kran och maskintransporter! Grus & jord i storsäck levererat hem!